Wat Iedereen zou Moeten Weten over Klimaatverandering verschijnt op 22 januari 2020 bij Uitgeverij Prometheus

Recensies

Trouw (Frank Straver)

Verheggen doet vooral wat een expert betaamt: de feiten noemen en verklaren, zonder daarbij onzekerheden te negeren. Onzekerheden zijn nu eenmaal inherent aan de wetenschap. Dat neemt niet weg dat de bewijsstukken over klimaatverandering staan als een huis. (...) Alles is behapbaar geschreven. Aan wat taaie kost ontkom je natuurlijk nooit als het over het klimaatvraagstuk gaat. Prettig is dat Verheggen misverstanden over het klimaat uit de wereld helpt, zonder dat hij de (drog)redeneringen van klimaatsceptici centraal stelt.

De Standaard (Senne Starckx)

Een Nederlandse klimaatwetenschapper en online factchecker scheidt het kaf van het koren. Boeiend is vooral hoe hij het ingewikkelde raderwerk achter het klimaat ontrafelt. (...) Het boek is gelardeerd met intermezzo’s over ongefundeerde kritiek op de klimaatwetenschap, over dwaalsporen die zogezegd naar andere oorzaken van de opwarming hadden moeten leiden, en over retorische truken gebruikt door ‘pseudosceptici’ om het publieke debat te vertroebelen.

De Volkskrant (Marcel Hulspas)

In het handzame boekje 'Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering' zet klimaatwetenschapper Bart Verheggen de feiten en fabels op een rij. Hij doet dat bondig en zakelijk, zonder gejeremieer.

Het Financieele Dagblad

Voor het maatschappelijk debat over klimaatverandering is een helder beeld van wetenschappelijke inzichten onmisbaar. In Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering ordent Bart Verheggen de veelheid aan, soms tegenstrijdige, informatie.

De Nederlandse Boekengids (Peter Roessingh)

een fantastisch boek (...) Verheggen geeft een kristalhelder overzicht van de feiten en de harde natuurwetten die aan de klimaatwetenschap ten grondslag liggen.

NEMO Kennislink (Marlies ter Voorde)

Wat Verheggen heeft geschreven is een heldere, beknopte en toch zeer volledige uiteenzetting van wat de klimaatwetenschap in de loop der jaren heeft ontdekt, en van de vragen die nog open staan. Verheggen beschrijft niet alleen wat we weten, maar ook hoe we het weten – en juist dat maakt het boek behoorlijk overtuigend.

SKEPP (Paul de Belder)

Als je iemand een heel leesbaar, recent, goed geschreven en onderbouwd boekje over klimaatverandering wil aanraden, dan is “Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering” sowieso een goede keuze.

The Post Online (Floris van den Berg)

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering (2020) dient in de canon opgenomen te worden; iedereen in Nederland dient dit te weten en te begrijpen. (...) Verheggens boek is uitermate geschikt om in bovenbouw HAVO/VWO te lezen en te behandelen.

Goodreads (Michiel Scheen)

Een heel helder, zeer leesbaar betoog over de huidige stand van de klimaatwetenschap. En over de maatschappelijke neiging om uitdagingen en beslissingen vooruit te schuiven.

Demo (Mathijs van der Loo)

Ondanks dat het boek slechts tweehonderd pagina’s dik is, geeft het daadwerkelijk antwoord op de vragen die je jezelf kan stellen bij de discussie over klimaatverandering.

Hebban (Merel)

De verschillende aspecten van klimaatverandering worden duidelijk uitgelegd. Regelmatig wordt dit ook nog schematisch in een tekening weergegeven. Daarnaast gebruikt Verheggen voorbeelden en analogieën om verschillende feiten en processen te verduidelijken. Hierdoor wordt de informatie over klimaatverandering begrijpelijk en toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

De Leesclub van Alles (Evert van der Veen)

De schrijver heeft een evenwichtig oordeel waardoor dit boek een betrouwbare bron is om zich in deze problematiek te oriënteren.

Damme.be

als je houdt van wetenschappelijke nauwkeurigheid zonder franjes ben je bij Bart Verheggen zeker aan het juiste adres.

Wim Backx

Dank, dank, dank.

Humo (Sam de Wilde)

Hij hoopt 'een handvat te hebben aangereikt voor een beter begrip van de wetenschappelijke achtergrond van het klimaatprobleem', maar slaagt er, tekeningen en grafiekjes ten spijt, niet in om de taaie materie behapbaar te maken. 'Wat iedereen zou moeten weten' is helaas niet voor iedereen te begrijpen.

Interviews - geschreven media

Reformatorisch Dagblad (Michiel Kerpel)

Als je weerstand voelt tegen het voorgestelde klimaatbeleid, is ontkenning van klimaatverandering de makkelijkste weg om hiertegen in te gaan. Het is fascinerend welke rare gedachtekronkels mensen soms volgen om de wetenschappelijke conclusies maar niet te hoeven accepteren.

NRC (Marcel aan de Brugh)

De pseudosceptici blijven de wetenschap maar verdraaien. Ik hoop dat m’n boek werkt als een soort vaccin tegen die flauwekul. (...) Ik wil die wetenschappelijke inzichten over het voetlicht brengen. De wetenschap als proces laat ons de wereld om ons heen beter begrijpen. Maar de wetenschap kan niet zeggen wat we zouden moeten doen. Dat is een normatieve afweging die we als samenleving moeten maken.

Folia (Sanne Mariani)

Er is veel onduidelijkheid. Wetenschappelijke feiten worden in het debat verdraaid om aan te sluiten op een bepaalde politiek-ideologische voorkeur. Daarbovenop geven media een aantal stemmen in het debat bovenmatig veel aandacht. Ik wilde met wetenschappelijke inzichten de verwarring die hierdoor ontstaat helpen verminderen.

Radio en podcasts

3FM Special, NPO 3FM (vanaf 22:30)

Humberto, NPO Radio 1 (vanaf 12:00)

Radio Swammerdam (Op Soundcloud, vanaf 36:30)

Stuk Rood Vlees (Podcast van Armen Hakhverdian)

De (klimaat)wetenschap wordt op ondeugdelijke gronden aangevallen terwijl de onderliggende onvrede veel meer bij het beleidsaspect ligt.

Project Ecosofie (Podcast op Soundcloud)

Social media

Tweets van Matthijs Bouman

Uit! Wat een goed boek van @BVerheggen ! Absolute aanrader voor iedereen die.... nou ja, gewoon voor iedereen.

Henri Bontenbal

Aanrader. Beknopt, informatief en een nuchtere toon. Dit boek kun je cadeau geven aan die vervelende oom die op elke verjaardag aan komt zetten met klimaatsceptische theorietjes van horen zeggen.

En Piet Zijlstra, Armen Hakhverdian, Johan Jscolo Bakker, Henk van Beem, Eric, Rolf Bruijn, Ed Aldus, Martin de Boer, Jan-Willem Anker, Bascommunicatie, Corine van Huissteden, HvA Urban Technology, Richard Jong en Rik Harmsen.

John-Pieter Schipper op Linkedin

Bart, ik heb je boek gelezen en kan niet anders zeggen dan dat ik het zeer interessant en leerzaam vond. Ik ben best kritisch, waar het de discussie over het klimaat aangaat, maar ook van mening dat we in de discussie moeten uitgaan van de wetenschappelijke feiten. Na het lezen van je boek is er wat mij betreft over de feiten geen discussie meer. Aan ons allen nu om de juiste oplossingen te kiezen. Ik vermoed dat dat nog wel wat discussie gaat opleveren, maar je hebt mij aan het denken gezet! Dank daarvoor.

Pieter Boussemaere (Eerste Hulp bij Klimaatverwarring) op Facebook

Het is een klimaatbijbel in handformaat, met een strake structuur, nuchtere verwoording, leuke vergelijkingen, gebalde zinnen, en bovenal met een prettig evenwicht tussen behapbaar blijven en voldoende nuance en achtergrondinfo leveren.

Eigen stukken

Wetenschap.nu (Door mezelf geschreven toelichting op het boek)

CO2-moleculen zijn niet politiek geëngageerd; ze zijn niet links of rechts. Ze absorberen gewoon infraroodstraling.

Klimaatveranda (Eigen blog, over de totstandkoming van het boek)