Relevante blogposts

Op deze pagina treft u per hoofdstuk van het boek verwijzingen aan naar relevante stukken op ons blog. Om praktische redenen is er bij de indeling van deze pagina zo nu en dan afgeweken van de indeling van het boek.

Algemeen

1. Het maatschappelijk klimaatdebat

Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen - Wetenschappelijk versus maatschappelijk debat

De rol van de media

Wetenschappelijke consensus

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Onzekerheid en risico

Wetenschapsontkenning en pseudoscepsis

2. De basis: energie, temperatuur en broeikaseffect

Energiebalans en de temperatuur van de aarde

Het natuurlijke broeikaseffect

Het versterkte broeikaseffect

Terugkoppelingen

3. De rol van CO2 in het klimaat

Menselijke emissies en de snelle toename van CO2

De koolstofcyclus

De duizendjarige tijdschaal van CO2

Reconstructies van het klimaat in het verleden

4. Het klimaat verandert in hoog tempo

Opwarming van het aardoppervlak

Metingen en meetcorrecties

Kortetermijnvariatie versus langetermijntrend

De oceanen als warmtereservoir

Zeespiegel

Zee-ijs

Gletsjers

De grote ijskappen

5. Oorzaken van klimaatverandering

Klimaatschommelingen

De zon

Vulkanen

Broeikasgassen

Aerosolen

Menselijke versus natuurlijke invloed en menselijke vingerafdrukken

Klimaatmodellen

6. De toekomst zal het leren

Klimaatgevoeligheid

Pseudosceptische versus wetenschappelijke benadering van klimaatgevoeligheid

Wat betekent dit voor het toekomstige klimaat?

Zeespiegelstijging en risico

7. Gevolgen van klimaatverandering

Veranderende weerpatronen

Orkanen

Kantelpunten

Zeespiegelstijging

Effecten op de natuur

Mens en maatschappij

8. Wat nu? Er zijn dingen die we kunnen doen!

Internationaal en nationaal klimaatbeleid

Economie, ecologie en bevolking

Emissiereductie

Energie