Ik ben een breed georiënteerde klimaatwetenschapper en ben werkzaam als docent aan Amsterdam University College, alwaar ik vakken geef op het gebied van aardsysteemkunde en klimaatverandering.

Mijn onderzoekachtergrond is in de atmosferische chemie en richtte zich lange tijd specifiek op aërosolen (fijnstof). Voor mijn promotieonderzoek aan York University in Toronto, Canada, heb ik een methode ontwikkeld om uit metingen te bepalen hoe snel dergelijke minuscuul kleine deeltjes gevormd worden. Dit bleek een stuk sneller te zijn dan theoretische modellen destijds voorspelden.

Daarna heb ik twee zogenaamde postdoc’s gedaan in Zwitserland, bij het Paul Scherrer Instituut in Villigen en aan de ETH in Zürich. Ik coördineerde drie internationale meetcampagnes op de Jungfraujoch in de Zwitserse Alpen. Daarbij stond de wisselwerking tussen aërosolen en wolkenvorming centraal. De foto die al sinds jaar en dag bovenaan ons klimaatblog staat dateert van die tijd. Ik raakte zijdelings betrokken bij het CLOUD experiment over de invloed van kosmische straling op wolkenvorming en klimaatverandering. Dat was er mede aanleiding toe om het klimaatdebat op de voet te gaan volgen. Zo nam ik in 2006 deel aan een paneldiscussie over klimaatverandering bij een opleiding voor automonteurs. Al was het best een uitdaging om in het Zwitserduits over klimaat te praten, ik kon echt genieten van het over de bühne proberen te brengen van de wetenschappelijke inzichten.

Na 10 jaar in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt keerde ik in 2007 terug naar Nederland. Van de bergen naar de polder: ik ging bij het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) in Petten werken aan diverse onderzoeksprojecten en assessment studies op het gebied van bijvoorbeeld de koolstofcyclus, broeikasgasemissies, aërosolen en klimaat, biomassa, wetenschapscommunicatie, etc. Kort na het overlijden van mijn broer, Joost, ben ik begonnen met bloggen over klimaatverandering. Daarnaast begon ik regelmatig lezingen te geven.

In 2012 werd ik gedetacheerd bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) om een grootschalige enquête te houden onder klimaatwetenschappers wereldwijd. Hieruit bleek onder andere de hoge mate van overeenstemming over de menselijke invloed op het klimaat.

Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie en educatie en besloot in 2013 om de overstap te maken naar Amsterdam University College, waar ik sindsdien met heel veel plezier lesgeef in diverse klimaat-gerelateerde vakken. En wat is het dan mooi om bijvoorbeeld de volgende email te ontvangen van een net afgestudeerde student: I wanted to thank you for having been such an inspiring teacher throughout my curriculum at AUC. I think you have a great way of communicating your knowledge to students and making complicated matters more understandable, while at the same time encouraging students to be critical and approach problems on their own.

Dat is tevens wat ik in dit boek gepoogd heb te doen: gecompliceerde materie op een begrijpelijke manier uitleggen en de lezer aansporen om vooral kritisch te zijn ten aanzien van de verscheidenheid aan informatie over dit onderwerp.

Meer informatie over mijn achtergrond is te vinden op LinkedIn, ons klimaatblog en de AUC website. Ik ben graag bereid tot het geven van lezingen op het gebied van klimaatverandering, zowel voor een breed publiek als voor wetenschappelijke of andere specialistische doelgroepen.