Wat Iedereen zou Moeten Weten over Klimaatverandering verschijnt op 22 januari 2020 en is nu al te bestellen in de webwinkel van Uitgeverij Prometheus

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit.

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben.

Met dit boek hoop ik duidelijkheid te bieden in de veelheid aan - soms tegenstrijdige – informatie: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken? Naast de basale wetenschappelijke inzichten komen ook veelgehoorde misvattingen aan bod, evenals klimaatvragen die wellicht bij u opkomen tijdens het lezen van de krant en het surfen op internet. Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis, beknopt en zo helder mogelijk beschreven. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving.

Dit boek is tot stand gekomen met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers, met wie ik samen ons klimaatblog en twitter onderhoud. Ter verluchtiging en illustratie zijn enkele tekeningen van Marije Mooren in het boek opgenomen.